Privacy

Privacyverklaring

Het doet ons genoegen dat u onze website www.upmesh.de bezoekt en dat u interesse heeft in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Persoonsgegevens zijn gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat b.v. de echte naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum, maar ook alle andere gegevens die aan een identificeerbare persoon kunnen worden gerelateerd.

Aangezien persoonsgegevens een bijzondere wettelijke bescherming genieten, worden ze door ons alleen verzameld voor zover dit nodig is voor het aanbieden van onze website en het verlenen van onze diensten. Hieronder laten we zien welke persoonlijke informatie we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe we deze gebruiken.

Onze gegevensbeschermingspraktijk is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, in het bijzonder die van de Duitse federale gegevensbeschermingswet (BDSG), de Telemediawet (TMG) en de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG). Wij verzamelen, verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is voor de functionele terbeschikkingstelling van deze website en onze inhoud en diensten, alsmede voor het verwerken van vragen en, indien nodig, voor het verwerken van bestellingen / contracten, maar alleen als daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat overeenkomstig Art. 6 par. 1 zin 1 letter f AVG of een andere gegronde reden bestaat. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor verdere doeleinden die nauwkeurig zijn gedefinieerd in de toestemming, bijvoorbeeld als u uw toestemming eerder afzonderlijk hebt gegeven. voor het verzenden van promotionele informatie per nieuwsbrief.

Verantwoordelijk volgens art. 4 lid 7 AVG

De verantwoordelijke persoon in de zin van de AVG en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere gegevensbeschermingsregels is:

upmesh UG (beperkte aansprakelijkheid) 
Ignatz-Wiemeler-Str. 22e
49477 Ibbenbueren 
E-mail: info@upmesh.de
Telefoon: (0 54 51) 59 33-60

Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logfiles

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. De volgende gegevens worden verzameld:

Omvang van de verwerking van de gegevens

 • Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de computer waarmee toegang is gezocht
 • Het besturingssysteem van de computer waarmee toegang is gezocht
 • Datum en tijd van toegang
 • Websites en bronnen (afbeeldingen, bestanden, andere pagina-inhoud) die op onze website zijn geopend.
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website heeft bereikt (referrer-tracking)

 

Deze gegevens worden opgeslagen in de logfiles van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met de persoonlijke gegevens van een specifieke gebruiker opgeslagen, zodat individuele sitebezoekers niet worden geïdentificeerd.

 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigd belang). Ons legitieme belang is ervoor te zorgen dat het hieronder beschreven doel wordt bereikt.
 • Doel van de gegevensverwerking
  Logging vindt plaats om de compatibiliteit van onze website voor zoveel mogelijk bezoekers te behouden en om misbruik tegen te gaan en storingen te verhelpen. Hiervoor is het noodzakelijk om de technische gegevens van de toegangscomputer te loggen om zo vroeg mogelijk te kunnen reageren op het vertonen van fouten, aanvallen op onze IT-systemen en / of fouten in de functionaliteit van onze website. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en om in het algemeen de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.
 • Duur van opslag
  De bovengenoemde technische gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om de compatibiliteit van de website voor alle bezoekers te waarborgen, maar uiterlijk 3 maanden nadat onze website is bezocht.
 • Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid
  De opties voor bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene voorschriften over het recht van bezwaar en het recht op annulering onder de wetgeving inzake gegevensbescherming die hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

Speciale functies van onze website

Onze website biedt u verschillende functies waarmee wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan wanneer u deze gebruikt. Hieronder leggen we uit wat er met uw gegevens gebeurt:

Contactformulier (en):

 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
  De gegevens die u heeft ingevuld in onze contactformulieren.
 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Art. 6 lid 1 lit. a AVG (stilzwijgende toestemming)
 • Doel van de gegevensverwerking
  We zullen de gegevens die zijn vastgelegd via ons contactformulier of via onze contactformulieren alleen gebruiken om het specifieke contactverzoek dat via het contactformulier is ontvangen, te verwerken.
 • Duur van opslag
  Nadat uw verzoek is verwerkt, worden de verzamelde gegevens onmiddellijk verwijderd, mits er geen wettelijke bewaartermijnen zijn.
 • Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid
  De opties voor bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene voorschriften over het recht van bezwaar en het recht op annulering onder de wetgeving inzake gegevensbescherming die hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

Login gebied:

 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
  De registratie- en inloggegevens die u bij ons heeft ingevoerd.
 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Art. 6 (1) (a) AVG (stilzwijgende toestemming)
 • Doel van de gegevensverwerking
  U heeft de mogelijkheid om een apart inloggedeelte op onze website te gebruiken. Als u uw wachtwoord of uw gebruikersnaam voor dit gebied bent vergeten, heeft u de mogelijkheid om deze gegevens opnieuw naar u te laten verzenden na het invoeren van uw contactgegevens (e-mailadres). De gebruiksgegevens die voortvloeien uit het gebruik van het inloggedeelte worden door ons alleen verzameld, opgeslagen en verwerkt om misbruik tegen te gaan en storingen te verhelpen of om de functionaliteit te behouden. Het wordt niet voor andere doeleinden gebruikt of aan derden doorgegeven.
 • Duur van opslag
  Uw beoordeling wordt voor onbepaalde tijd opgeslagen en gepubliceerd. We behouden ons het recht voor om deze zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande of latere mededeling te verwijderen.
  De gegevens die worden verzameld als onderdeel van de functie 'Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten', worden alleen gebruikt om vergeten toegangsgegevens opnieuw te verzenden.
 • Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid
  De opties voor bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene voorschriften over het recht van bezwaar en het recht op annulering onder de wetgeving inzake gegevensbescherming die hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

Inschrijfformulier nieuwsbrief:

 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
  De gegevens die u heeft ingevoerd bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief.
 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Art.6 Paragraaf 1 letter a AVG (stilzwijgende toestemming)
 • Doel van de gegevensverwerking
  De gegevens die zijn vastgelegd in het aanmeldingsmasker van onze nieuwsbrief worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief, waarin we u informeren over al onze diensten en ons nieuws. Nadat u zich heeft geregistreerd, sturen wij u een bevestigingsmail met een link waarop u moet klikken om de registratie voor onze nieuwsbrief te voltooien (dubbele opt-in).
 • Duur van opslag
  U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief door op de afmeldlink te klikken, die ook in elke nieuwsbrief staat. Uw gegevens worden door ons direct na uitschrijving verwijderd. Evenzo, als uw registratie niet is voltooid, zullen we uw gegevens onmiddellijk verwijderen. We behouden ons het recht voor om zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande of latere informatie te verwijderen.
 • Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid
  De opties voor bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene voorschriften over het recht van bezwaar en het recht op annulering onder de wetgeving inzake gegevensbescherming die hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

Afspraak boekingsformulier:

 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
  De gegevens die u heeft ingevoerd bij het maken van een afspraak.
 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Art. 6 (1) (b) AVG (uitvoering van precontractuele maatregelen)
 • Doel van de gegevensverwerking
  We zullen de gegevens die zijn vastgelegd via ons afspraakboekingsformulier alleen gebruiken om afspraakverzoeken te verwerken die zijn ontvangen via het afspraakboekingsformulier.
 • Duur van opslag
  Uw afspraakboeking wordt door ons direct na 12 maanden na het maken van de afspraak verwijderd, mits er geen wettelijke bewaarplicht is. We behouden ons het recht voor om deze zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande of latere mededeling te verwijderen.
 • Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid
  De opties voor bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene voorschriften over het recht van bezwaar en het recht op annulering onder de wetgeving inzake gegevensbescherming die hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

Statistische analyse van bezoeken aan deze website - webtracker

Google Tagmanager

Wij gebruiken de Google Tagmanager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool die we kunnen gebruiken om tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website te integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weergave van de via het geïntegreerde tools. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de snelle en gemakkelijke integratie en het beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en § 25, lid B. Device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de website-exploitant in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De website-exploitant ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals B. Paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de websitebezoeker.

Verder kunnen we Google Analytics gebruiken, b.v. Neem uw muis- en scrollbewegingen en klikken op. Bovendien gebruikt Google Analytics verschillende modelleringsbenaderingen om de geregistreerde datasets aan te vullen en maakt het gebruik van machine learning-technologieën voor data-analyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of apparaatvingerafdrukken). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

browser plug-in

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract met Google gesloten en passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Conversies bijhouden van Google

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen wij en Google herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. We kunnen bijvoorbeeld evalueren op welke buttons op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. We leren het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over het bijhouden van conversies door Google vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Integratie van externe webservices en verwerking van gegevens buiten de EU

We gebruiken actieve JavaScript-inhoud van externe providers, zogenaamde webservices, op onze website. Door onze website op te roepen, kunnen deze externe providers persoonlijke informatie ontvangen over uw bezoek aan onze website. Verwerking van gegevens buiten de EU is wellicht mogelijk. U kunt dit voorkomen door een JavaScript-blocker te installeren, zoals de browserplug-in 'NoScript' (www.noscript.net) of deactiveer Java-Script in uw browser. Dit kan leiden tot functionele beperkingen op de websites die u bezoekt.

We maken gebruik van de volgende externe webservices:

Gebruik van SalesViewer®-technologie

Op deze website worden gegevens voor marketing-, marktonderzoek- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen met behulp van SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH op basis van de legitieme belangen van de websitebeheerder (art. 6 lid 1 lit.f AVG). 

Hiervoor wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt, die wordt gebruikt om bedrijfsgerelateerde gegevens te verzamelen en dienovereenkomstig te gebruiken. De gegevens die met deze technologie worden verzameld, worden versleuteld met behulp van een niet-herberekende eenrichtingsfunctie (zogenaamde hashing). De gegevens worden direct gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

De in Salesviewer opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor de toekomst door op deze link https://www.salesviewer.com/opt-out te klikken om toekomstige verzameling door SalesViewer® op deze website te voorkomen. Er wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Gebruik van de WebProspector-technologie

Op deze website worden technologieën van WebProspector GmbH (www.webprospector.de) gebruikt om gegevens voor marketingdoeleinden te verzamelen en op te slaan en om geïnteresseerde partijen te identificeren. De WebProspector-technologie gebruikt deze gegevens om adressen te bepalen, maar alleen in die gevallen waarin u zeker weet dat het een bedrijf is en niet één persoon als bezoeker. De WebProspector-technologie kan andere kenmerken hebben, zoals Bewegingsgegevens ontvangen over het bezoek en maakt in sommige gevallen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de websitebezoeker. Cookies maken herkenning van de internetbrowser mogelijk. Het verzamelen en opslaan van gegevens door WebProspector voor deze website kan te allen tijde met ingang van de toekomst worden tegengesproken. Klik hiervoor op: https://exclusion.unified-tracking.com/exclusion?cid=TRACKINGID.

website-check.de

Een webservice van Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24 in 66111 Saarbrücken, DE (hierna: website-check.de) wordt op onze site geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dit verband kan uw browser persoonlijke gegevens naar website-check.de sturen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f AVG (gerechtvaardigd belang). Het gerechtvaardigd belang bestaat uit het correct functioneren van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in het privacybeleid van website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door website-check.de voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblokker in uw browser te installeren (u vindt deze bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).

Dubbelklik

Een webservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, VS (hierna: Doubleclick) wordt op onze website geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dit verband kan uw browser persoonlijke gegevens naar Doubleclick verzenden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit het correct functioneren van de website. Doubleclick heeft zichzelf gecertificeerd onder de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Doubleclick: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Doubleclick voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery. com).

Google

Een webservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, VS (hierna: Google) wordt op onze website geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens naar Google verzenden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit het correct functioneren van de website. Google heeft zichzelf gecertificeerd onder de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door het uitvoeren van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblokker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery. com).

Google API's

Een webservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, VS (hierna: Google API's) wordt op onze website geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens naar Google API's verzenden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit het correct functioneren van de website. Google-Apis heeft zichzelf gecertificeerd in het kader van de EU-US Privacy Shield Agreement (cf. https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Google Apis: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google API's voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblokker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld onder www.noscript.net of www.ghostery.com).

gstatic

Op onze website wordt een webservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, VS (hierna: gstatic) geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens naar gstatic verzenden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit het correct functioneren van de website. gstatic heeft zichzelf gecertificeerd in het kader van de EU-US Privacy Shield Agreement (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van gstatic: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door gstatic voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren (u vindt deze bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).

Analyse door wiredminds

Onze website maakt gebruik van de telpixeltechnologie van wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) om het bezoekersgedrag te analyseren. Daarbij kunnen gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen, van waaruit gebruiksprofielen onder een pseudoniem worden aangemaakt. Deze gebruiksprofielen zijn waar mogelijk en verstandig volledig geanonimiseerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser van de bezoeker en worden gebruikt om de internetbrowser te herkennen. De verzamelde gegevens, die ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten, worden doorgestuurd naar wiredminds of rechtstreeks door wiredminds verzameld. wiredminds kan informatie die wordt achtergelaten door bezoeken aan de website gebruiken om geanonimiseerde gebruikersprofielen te creëren. De gegevens die op deze manier worden verkregen, worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk gegeven toestemming van de betrokken persoon en ze worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Als IP-adressen worden geregistreerd, worden deze onmiddellijk geanonimiseerd door het laatste nummerblok te verwijderen. 
Uitsluiten van tracking.

Gebruik van plug-ins voor sociale media

 • • We gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N, LinkedIn, Flattr]. We gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de plug-in providers. U kunt de aanbieder van de plug-in herkennen aan de markering op het vak boven de beginletter of het logo. We geven je de mogelijkheid om via de knop direct te communiceren met de aanbieder van de plug-in. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daarbij activeert, ontvangt de plug-inprovider de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens vermeld onder sectie 3 van deze verklaring verzonden. In het geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres volgens de respectievelijke providers in Duitsland direct na het verzamelen geanonimiseerd. Door de plug-in te activeren, worden persoonlijke gegevens van u naar de betreffende plug-inprovider verzonden en daar opgeslagen (voor Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-inprovider met name gegevens verzamelt met behulp van cookies, raden wij u aan alle cookies te verwijderen met behulp van de beveiligingsinstellingen van uw browser voordat u op het grijze vak klikt.
 • We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerkingsactiviteiten, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die zijn verzameld door de plug-inprovider.
 • De plug-inprovider slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en / of op behoeften gebaseerd ontwerp van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde advertenties weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, maar u moet hiervoor contact opnemen met de respectieve plug-inprovider. Via de plug-ins bieden we je de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor jou als gebruiker. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG.
 • De gegevens worden ongeacht of u een account bij de plug-inprovider heeft en daar bent ingelogd, doorgegeven. Als u bent aangemeld bij de plug-inprovider, worden uw door ons verzamelde gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-inprovider. Als u op de geactiveerde knop en z drukt. Als u bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat u zo voorkomt dat u wordt toegewezen aan uw profiel bij de plug-inprovider.
 • Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van deze providers, die hieronder worden gegeven. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen.
 • Adressen van de respectievelijke plug-in providers en URL met hun gegevensbeschermingsinformatie:
  • Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php; Meer informatie over gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http: //www.facebook. com / over / privacy / uw-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, VS; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  • Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Californië 94103, VS; https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  • Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.
  • T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Duitsland; https://t3n.de/store/page/datenschutz.
  • LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, VS; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  • Flattr Network Ltd. gevestigd op 2nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, Londen, Middlesex, Engeland, EC1R 5DF, Verenigd Koninkrijk; https: // flattr. com / privacy.]

Informatie over het gebruik van cookies

 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
  We gebruiken cookies op verschillende pagina's om het gebruik van bepaalde functies van onze website mogelijk te maken. De zogenaamde 'cookies' zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer kan opslaan. Deze tekstbestanden bevatten een karakteristieke reeks tekens waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer u onze website opnieuw bezoekt.Het proces van het opslaan van een cookiebestand wordt ook wel 'een cookie instellen' genoemd.
 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Art.6 Paragraaf 1 letter f AVG (gerechtvaardigd belang). Ons legitieme belang ligt in het behoud van de volledige functionaliteit van onze website, het vergroten van de bruikbaarheid en het mogelijk maken van een meer geïndividualiseerde benadering van klanten. Individuele sitebezoekers kunnen wij met behulp van cookietechnologie alleen identificeren als de sitebezoeker ons vooraf op basis van een afzonderlijke toestemming overeenkomstige persoonsgegevens heeft verstrekt.
 • Doel van de gegevensverwerking
  De cookies worden door onze website geplaatst om de volledige functionaliteit van onze website te behouden en de bruikbaarheid te verbeteren. Bovendien stelt de cookietechnologie ons in staat om individuele bezoekers te identificeren met behulp van pseudoniemen, bijv. om een individuele, willekeurige ID te herkennen, zodat we meer individuele diensten kunnen aanbieden.
 • Duur van opslag
  Onze cookies worden opgeslagen totdat ze in uw browser worden verwijderd of, als het een sessiecookie is, totdat de sessie is verlopen.
 • Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid
  U kunt uw browser zo instellen dat u in het algemeen het plaatsen van cookies verhindert, er alleen over geïnformeerd wordt, per geval beslist over de acceptatie van cookies: of de acceptatie van cookies in principe accepteert. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, b.v. om te herkennen dat uw pc al met onze website is verbonden (permanente cookies) of om recent bekeken aanbiedingen op te slaan (sessiecookies). We gebruiken cookies om u meer gebruikersgemak te bieden. Om onze gemaksfuncties te gebruiken, raden we u aan cookies voor onze website toe te staan.
  De opties voor bezwaar en verwijdering zijn verder gebaseerd op de algemene bepalingen over het recht van bezwaar op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming en het recht op annulering zoals hieronder beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Toestemming met Borlabs-cookie

Onze website maakt gebruik van Borlabs Cookie-toestemmingstechnologie om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna Borlabs genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een Borlabs-cookie in uw browser opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemming of de intrekking van deze toestemming wordt opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de aanbieder van Borlabs Cookie.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons vraagt deze te verwijderen of de Borlabs-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over gegevensverwerking door Borlabs Cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabs cookie-toestemmingstechnologie wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG.

 

U kunt uw cookie-toestemming hier wijzigen:

Cookie-instellingen wijzigen

Plug-ins en ingebedde functies en inhoud

We nemen functionele en inhoudelijke elementen op in ons online aanbod die worden verkregen van de servers van hun respectievelijke providers (hierna "externe providers" genoemd). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of social media buttons zijn, maar ook bijdragen (hierna uniform "content" genoemd).

De integratie veronderstelt altijd dat de externe leveranciers van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, aangezien ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de weergave van deze inhoud of functies. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Externe providers kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "webbakens" genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixeltags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en bevat onder meer technische informatie over de browser en het besturingssysteem, de websites waarnaar verwezen wordt, het tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod. , evenals gekoppeld zijn aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe providers, is toestemming de wettelijke basis voor het verwerken van gegevens. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In dit verband willen wij uw aandacht vestigen op de informatie over het gebruik van cookies in deze privacyverklaring.

 • Verwerkte gegevenstypen: Gebruiksgegevens (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta- / communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP-adressen), locatiegegevens (gegevens die de locatie van het apparaat van een eindgebruiker aangeven), inventarisgegevens (bijv. Namen, adressen ), Contactgegevens (bijv. E-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. Tekstinvoer, foto's, video's).
 • Betrokken mensen: Gebruikers (bijv. Websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van verwerking: Terbeschikkingstelling van ons onlineaanbod en gebruiksvriendelijkheid, contractuele diensten en diensten, veiligheidsmaatregelen, administratie en beantwoorden van vragen.
 • Legale basis: Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG), toestemming (art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG), nakoming van contracten en precontractuele vragen (art. 6 lid. 1 S. 1 lit. b.DSGVO).

Gebruikte services en serviceproviders:

 • Google-lettertypen: We integreren de lettertypen ("Google Fonts") van de aanbieder Google, waarbij de gebruikersgegevens uitsluitend worden gebruikt om de lettertypen in de browser van de gebruiker weer te geven. De integratie is gebaseerd op onze legitieme belangen bij een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypen, hun uniforme weergave en rekening houdend met mogelijke licentiebeperkingen voor hun integratie. Serviceprovider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://fonts.google.com/; Gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Maps: We integreren de kaarten van de "Google Maps" -service van Google. De verwerkte gegevens kunnen in het bijzonder de IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal in de context van de instellingen van hun mobiele apparaten); Serviceprovider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://cloud.google.com/maps-platform; Gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy; Oppositie-optie (opt-out): Opt-out plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Instellingen voor het weergeven van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • OpenStreetMap: We integreren de kaarten van de "OpenStreetMap" -dienst, die worden aangeboden door de OpenStreetMap Foundation (OSMF) op basis van de Open Data Commons Open Database License (ODbL). De gebruikersgegevens worden door OpenStreetMap uitsluitend gebruikt om de kaartfuncties weer te geven en om de geselecteerde instellingen tijdelijk op te slaan. Deze gegevens kunnen met name de IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal in het kader van de instellingen van hun mobiele apparaten). Serviceprovider: OpenStreetMap Foundation (OSMF); Website: https://www.openstreetmap.de; Gegevensbescherming: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.
 • Youtube filmpjes: Video-inhoud; Serviceprovider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://www.youtube.com; Gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy; Oppositie-optie (opt-out): Opt-out plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Instellingen voor het weergeven van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.

Verwijderen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd in overeenstemming met de wettelijke vereisten zodra de toestemming voor verwerking wordt ingetrokken of andere toestemmingen niet langer van toepassing zijn (bijv. Als het doel van de verwerking van deze gegevens niet langer van toepassing is of niet vereist is voor de doel).

Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt tot deze doeleinden. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard of waarvan de opslag noodzakelijk is om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

Meer informatie over het verwijderen van persoonlijke gegevens vindt u ook in de individuele gegevensbeschermingsinformatie van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Gegevensbeveiliging en gegevensbescherming, communicatie per e-mail

Uw persoonsgegevens worden tijdens het verzamelen, opslaan en verwerken beschermd door technische en organisatorische maatregelen zodat deze niet toegankelijk zijn voor derden. In het geval van niet-versleutelde communicatie per e-mail, kunnen we geen volledige gegevensbeveiliging garanderen op het transmissiepad naar onze IT-systemen, daarom raden we gecodeerde communicatie of post aan voor informatie met een hoge mate van vertrouwelijkheid.

Intrekking van toestemming - gegevensinformatie en wijzigingsverzoeken - verwijdering en blokkering van gegevens

Een keer per jaar heeft u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en het recht om uw gegevens te allen tijde te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Uw gegevens worden op eerste verzoek door ons verwijderd, tenzij er wettelijk anders is bepaald. De toestemming die u ons heeft gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken, kunt u te allen tijde intrekken. Verzoeken om informatie, verwijdering en correctie van uw gegevens, evenals suggesties kunt u te allen tijde naar het volgende adres sturen:

upmesh UG (beperkte aansprakelijkheid) 
Ignatz-Wiemeler-Str. 22e
49477 Ibbenbueren 
E-mail: info@upmesh.de
Telefoon: (0 54 51) 59 33-60

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met. Art.77 I AVG

Als u vermoedt dat uw gegevens aan onze zijde onrechtmatig worden verwerkt, kunt u uiteraard te allen tijde gerechtelijke opheldering van het probleem bewerkstelligen. Desondanks heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit. U heeft het recht om een klacht in te dienen in de EU-lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek en / of de plaats van de vermeende overtreding, d.w.z. U kunt de toezichthoudende autoriteit kiezen waarmee u contact wilt opnemen op de bovenstaande locaties. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, zal u vervolgens informeren over de status en resultaten van uw inzending, inclusief de mogelijkheid van een gerechtelijke procedure volgens artikel 78 AVG.

 

Gemaakt door:

© IT-Recht-Kanzlei DURY - www.dury.de

© Website-Check GmbH - www.website-check.de

Support

EU-schild

We voldoen aan de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en garanderen serverlocaties in Duitsland met ISO 27001-certificering.

nl_NL