gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Wij verheugen ons op uw bezoek aan onze website www.upmesh.de en uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Persoonsgegevens zijn gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld de echte naam, het adres, het telefoonnummer en de geboortedatum, maar ook alle andere gegevens die gerelateerd kunnen zijn aan een identificeerbare persoon.

Aangezien persoonsgegevens een bijzondere wettelijke bescherming genieten, worden ze door ons alleen verzameld voor zover dit nodig is voor het aanbieden van onze website en het verlenen van onze diensten. Hieronder laten we zien welke persoonlijke informatie we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe we deze gebruiken.

Onze gegevensbeschermingspraktijk is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, in het bijzonder die van de federale gegevensbeschermingswet (BDSG), de telemediawet (TMG) en de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij verzamelen, verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is voor de functionele terbeschikkingstelling van deze website en onze inhoud en diensten, alsmede voor het afhandelen van vragen en, indien nodig, voor het afhandelen van bestellingen / contracten, maar alleen als daar is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de AVG of een andere vergunning. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor verdere doeleinden die nauwkeurig zijn gedefinieerd in de toestemming, bijvoorbeeld voor het verzenden van promotionele informatie per nieuwsbrief, als u uw voorafgaande toestemming afzonderlijk hebt gegeven.

Verantwoordelijk volgens art. 4 lid 7 AVG

De verantwoordelijke persoon in de zin van de AVG en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsregels is:

upmesh UG (beperkte aansprakelijkheid) 
Ignatz-Wiemeler-Str. 22e
49477 Ibbenbueren 
E-mail: moin@upmesh.de
Telefoon: (0 54 51) 59 33-60

Ter beschikking stellen van de website en het aanmaken van logfiles

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. De volgende gegevens worden verzameld:

Omvang van de verwerking van de gegevens

 • Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van het toegangsapparaat
 • Het IP-adres van het toegangsapparaat
 • Datum en tijd van toegang
 • Websites en bronnen (afbeeldingen, bestanden, andere pagina-inhoud) die op onze website zijn geopend.
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website heeft bezocht (referrer-tracking)

 

Deze gegevens worden opgeslagen in de logfiles van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met de persoonlijke gegevens van een specifieke gebruiker opgeslagen, zodat individuele sitebezoekers niet worden ge√Įdentificeerd.

 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang is ervoor te zorgen dat het hieronder beschreven doel wordt bereikt.
 • Doel van de gegevensverwerking
  Logging vindt plaats om de compatibiliteit van onze website voor zoveel mogelijk bezoekers te behouden en om misbruik tegen te gaan en storingen te verhelpen. Hiervoor is het noodzakelijk om de technische gegevens van de toegangscomputer te loggen om zo vroeg mogelijk te kunnen reageren op het vertonen van fouten, aanvallen op onze IT-systemen en / of fouten in de functionaliteit van onze website. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en om in het algemeen de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.
 • Duur van opslag
  De bovengenoemde technische gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om de compatibiliteit van de website voor alle bezoekers te waarborgen, maar uiterlijk 3 maanden nadat onze website is bezocht.
 • Oppositie en verwijderingsoptie
  De opties voor bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene bepalingen over het recht van bezwaar en annulering onder de gegevensbeschermingswet die hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

Speciale functies van onze website

Onze website biedt u verschillende functies waarmee wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan wanneer u ze gebruikt. Hieronder leggen we uit wat er met uw gegevens gebeurt:

Contactformulier (en):

 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
  De gegevens die u heeft ingevuld in onze contactformulieren.
 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Art. 6 lid 1 lit. a AVG (stilzwijgende toestemming)
 • Doel van de gegevensverwerking
  De gegevens die via ons contactformulier of via onze contactformulieren worden geregistreerd, worden alleen gebruikt om het specifieke contactverzoek dat via het contactformulier wordt ontvangen, te verwerken.
 • Duur van opslag
  Nadat uw verzoek is verwerkt, worden de verzamelde gegevens onmiddellijk verwijderd, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaartermijnen zijn.
 • Oppositie en verwijderingsoptie
  De opties voor bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene bepalingen over het recht van bezwaar en annulering onder de gegevensbeschermingswet die hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

Login gebied:

 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
  De registratie- en inloggegevens die u bij ons heeft ingevoerd.
 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Art. 6 (1) (a) AVG (stilzwijgende toestemming)
 • Doel van de gegevensverwerking
  U heeft de mogelijkheid om een apart inloggedeelte op onze website te gebruiken. Als u uw wachtwoord of uw gebruikersnaam voor dit gebied bent vergeten, heeft u de mogelijkheid om deze gegevens opnieuw naar u te laten verzenden na het invoeren van uw contactgegevens (e-mailadres). De gebruiksgegevens die voortvloeien uit het gebruik van het inloggedeelte worden door ons alleen verzameld, opgeslagen en verwerkt om misbruik tegen te gaan en om storingen te verhelpen of functionaliteit te behouden. Het zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden doorgegeven.
 • Duur van opslag
  Uw beoordeling wordt voor onbepaalde tijd opgeslagen en gepubliceerd. We behouden ons het recht voor om zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande of latere informatie te verwijderen.
  De gegevens die worden verzameld als onderdeel van de functie 'Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten', worden alleen gebruikt om vergeten toegangsgegevens opnieuw te verzenden.
 • Oppositie en verwijderingsoptie
  De opties voor bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene bepalingen over het recht van bezwaar en annulering onder de gegevensbeschermingswet die hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

Inschrijfformulier nieuwsbrief:

 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
  De gegevens die u heeft ingevoerd bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief.
 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Art. 6 lid 1 lit. a AVG (stilzwijgende toestemming)
 • Doel van de gegevensverwerking
  De gegevens die zijn vastgelegd in het aanmeldingsmasker van onze nieuwsbrief worden door ons alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief, waarin we u informeren over al onze diensten en ons nieuws. Na registratie sturen wij u een bevestigingsmail met daarin een link waarop u moet klikken om de registratie voor onze nieuwsbrief te voltooien (dubbele opt-in).
 • Duur van opslag
  U kunt zich op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief door op de afmeldlink te klikken, die ook in elke nieuwsbrief staat. Uw gegevens worden door ons direct na uitschrijving verwijderd. Evenzo, als uw registratie niet is voltooid, zullen we uw gegevens onmiddellijk verwijderen. We behouden ons het recht voor om zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande of latere informatie te verwijderen.
 • Oppositie en verwijderingsoptie
  De opties voor bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene bepalingen over het recht van bezwaar en annulering onder de gegevensbeschermingswet die hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

Afspraak boekingsformulier:

 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
  De gegevens die u heeft ingevoerd bij het maken van een afspraak.
 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Art. 6 (1) (b) AVG (uitvoering van precontractuele maatregelen)
 • Doel van de gegevensverwerking
  We zullen de gegevens die zijn vastgelegd via ons afspraakboekingsformulier alleen gebruiken om afspraakverzoeken te verwerken die zijn ontvangen via het afspraakboekingsformulier.
 • Duur van opslag
  Uw afspraakboeking wordt door ons direct na 12 maanden na het maken van de afspraak verwijderd, mits er geen wettelijke bewaarplichten zijn. We behouden ons het recht voor om zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande of latere informatie te verwijderen.
 • Oppositie en verwijderingsoptie
  De opties voor bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene bepalingen over het recht van bezwaar en annulering onder de gegevensbeschermingswet die hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

Statistische analyse van bezoeken aan deze website - webtracker

Wanneer u deze website of individuele bestanden op de website bezoekt, verzamelen, verwerken en bewaren wij de volgende gegevens: IP-adres, website van waaruit het bestand is geopend, naam van het bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens en melding van het succes van het ophalen (zogenaamde weblog). We gebruiken deze toegangsgegevens uitsluitend in niet-gepersonaliseerde vorm voor de voortdurende verbetering van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden.

We gebruiken ook de volgende webtrackers om bezoeken aan deze website te evalueren:

Google Analytics

 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
  Op onze website maken we gebruik van de webtrackingservice van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 Mountain View, VS (hierna: Google Analytics). Google Analytics maakt in het kader van webtracking gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag mogelijk maken (zogenaamde tracking). We voeren deze analyse uit op basis van de Google Analytics-trackingservice om onze website continu te optimaliseren en beter beschikbaar te maken. Wanneer u onze website gebruikt, worden gegevens, in het bijzonder uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten, verzonden naar servers van Google LLC en verwerkt en opgeslagen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in de VS.
  De Europese Commissie heeft vastgesteld dat er in de VS een adequaat niveau van gegevensbescherming kan bestaan als het gegevensverwerkingsbedrijf zich heeft aangemeld bij de US-EU Privacy Shield-overeenkomst en op deze manier gegevensexport naar de VS is toegestaan. Door de IP-anonimisering in de Google Analytics-trackingcode van deze website te activeren, wordt uw IP-adres vóór verzending door Google Analytics geanonimiseerd. Deze website maakt gebruik van een Google Analytics-trackingcode die is uitgebreid met de operator gat._anonymizeIp (); is uitgebreid om alleen anonieme verzameling van IP-adressen mogelijk te maken (zogenaamde IP-masking).
 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Art. 6 (1) (a) AVG (toestemming), hetzij bij registratie bij Google (opening van een Google-account en acceptatie van de daar ge√Įmplementeerde gegevensbeschermingsinformatie) of, indien u zich niet bij Google hebt geregistreerd, door expliciet uw toestemming te geven bij het openen het onze pagina.
 • Doel van de gegevensverwerking
  Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google LLC.
 • Duur van opslag
  Google bewaart de gegevens die relevant zijn voor het aanbieden van webtracking zolang dit nodig is om de geboekte webservice te vervullen. Het verzamelen en opslaan van gegevens is geanonimiseerd. Als er een persoonlijke referentie is, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht is. In ieder geval worden de gegevens verwijderd nadat de bewaartermijn is verstreken.
 • Oppositie en verwijderingsoptie
  U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonlijke gegevens naar Google (in het bijzonder uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren, een scriptblokker in uw browser te installeren (deze vindt u onder www.noscript.net of www.ghostery.com) of activeer de instelling "Niet volgen" in uw browser. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de Google-cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door op de volgende link te klikken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) download en installeer de beschikbare browserplug-in. U kunt de beveiligings- en gegevensbeschermingsprincipes van Google vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Integratie van externe webservices en verwerking van gegevens buiten de EU

We gebruiken actieve JavaScript-inhoud van externe providers, zogenaamde webservices, op onze website. Door onze website op te roepen, kunnen deze externe providers persoonlijke informatie ontvangen over uw bezoek aan onze website. Verwerking van gegevens buiten de EU is wellicht mogelijk. U kunt dit voorkomen door een JavaScript-blocker te installeren, zoals de browserplug-in 'NoScript' (www.noscript.net) of deactiveer Java-Script in uw browser. Dit kan leiden tot functionele beperkingen op de websites die u bezoekt.

We maken gebruik van de volgende externe webservices:

Gebruik van de WebProspector-technologie

Op deze website worden technologie√ęn van WebProspector GmbH (www.webprospector.de) gebruikt om gegevens voor marketingdoeleinden te verzamelen en op te slaan en om ge√Įnteresseerde partijen te identificeren. De WebProspector-technologie gebruikt deze gegevens om adressen te bepalen, maar alleen in die gevallen waarin u zeker weet dat het een bedrijf is en niet √©√©n persoon als bezoeker. De WebProspector-technologie kan mogelijk verdere kenmerken ontvangen, zoals bewegingsgegevens, over het bezoek en maakt in sommige gevallen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de websitebezoeker. Cookies maken herkenning van de internetbrowser mogelijk. Het verzamelen en opslaan van gegevens door WebProspector voor deze website kan te allen tijde met ingang voor de toekomst worden tegengesproken op. Klik hiervoor op:¬†https://exclusion.unified-tracking.com/exclusion?cid=TRACKINGID.

website-check.de

Op onze website wordt een webservice van Website-Check GmbH, Beethovenstra√üe 24, 66111 Saarbr√ľcken, DE (hierna: website-check.de) geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dit verband kan uw browser persoonlijke gegevens naar website-check.de sturen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG (gerechtvaardigd belang). Het gerechtvaardigd belang bestaat uit het correct functioneren van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in het privacybeleid van website-check.de:¬†https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door website-check.de voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker in uw browser te installeren (u vindt deze bijvoorbeeld onder¬†www.noscript.net¬†of¬†www.ghostery.com).

Dubbelklik

Een webservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, VS (hierna: Doubleclick) wordt op onze website geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dit verband kan uw browser persoonlijke gegevens naar Doubleclick verzenden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit het correct functioneren van de website. Doubleclick heeft zichzelf gecertificeerd in het kader van de EU-US Privacy Shield Agreement (cf. https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Doubleclick: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Doubleclick voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblokker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld onder www.noscript.net of www.ghostery.com).

Google

Een webservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, VS (hierna: Google) wordt op onze website geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens naar Google verzenden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit het correct functioneren van de website. Google heeft zichzelf gecertificeerd in het kader van de EU-US Privacy Shield Agreement (cf. https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld onder www.noscript.net of www.ghostery.com).

Google API's

Een webservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, VS (hierna: Google API's) wordt op onze website geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens naar Google API's verzenden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit het correct functioneren van de website. Google-Apis heeft zichzelf gecertificeerd in het kader van de EU-US Privacy Shield Agreement (cf. https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Google Apis: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google API's voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblokker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld onder www.noscript.net of www.ghostery.com).

gstatic

Op onze website wordt een webservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, VS (hierna: gstatic) geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens naar gstatic verzenden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit het correct functioneren van de website. gstatic heeft zichzelf gecertificeerd in het kader van de EU-US Privacy Shield Agreement (cf. https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de gstatic-gegevensbeschermingsverklaring: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door gstatic voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblokker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld onder www.noscript.net of www.ghostery.com).

Analyse door wiredminds

Onze website maakt gebruik van de telpixeltechnologie van wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) om het bezoekersgedrag te analyseren. Daarbij kunnen gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen, waaruit onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden aangemaakt. Deze gebruiksprofielen zijn waar mogelijk en verstandig volledig geanonimiseerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser van de bezoeker en worden gebruikt om de internetbrowser te herkennen. De verzamelde gegevens, die ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten, worden doorgestuurd naar wiredminds of rechtstreeks door wiredminds verzameld. wiredminds kan informatie die wordt achtergelaten door bezoeken aan de website gebruiken om anonieme gebruikersprofielen aan te maken. De gegevens die op deze manier worden verkregen, worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijke toestemming van de betrokkene en ze worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Als IP-adressen worden geregistreerd, worden deze onmiddellijk geanonimiseerd door het laatste nummerblok te verwijderen. 
Uitsluiten van tracking.

Gebruik van plug-ins voor sociale media

 • We gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N, LinkedIn, Flattr]. We gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de plug-in providers. U kunt de aanbieder van de plug-in herkennen aan de markering op het vak boven de beginletter of het logo. We geven je de mogelijkheid om via de knop direct te communiceren met de aanbieder van de plug-in. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daarbij activeert, ontvangt de plug-inprovider de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens vermeld onder sectie 3 van deze verklaring verzonden. In het geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres volgens de respectieve providers in Duitsland onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd. Door de plug-in te activeren, worden uw persoonlijke gegevens naar de betreffende plug-inprovider verzonden en daar opgeslagen (in het geval van Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-inprovider met name gegevens verzamelt via cookies, raden wij u aan alle cookies te verwijderen met behulp van de veiligheidsinstellingen van uw browser voordat u op het grijze vak klikt.
 • We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerkingsactiviteiten, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die zijn verzameld door de plug-inprovider.
 • De plug-inprovider slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en / of op behoeften gebaseerd ontwerp van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, hoewel u hiervoor contact moet opnemen met de respectieve plug-inprovider. Via de plug-ins bieden we je de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor jou als gebruiker. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG.
 • De gegevens worden ongeacht of u een account bij de plug-inprovider heeft en daar bent ingelogd, doorgegeven. Als u bent aangemeld bij de plug-inprovider, worden uw door ons verzamelde gegevens direct toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-inprovider. Als u op de geactiveerde knop en z drukt. Als u de pagina bijvoorbeeld koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat u zo voorkomt dat u wordt toegewezen aan uw profiel bij de plug-inprovider.
 • Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van deze providers, die hieronder worden gegeven. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen.
 • Adressen van de respectievelijke plug-in providers en URL met hun gegevensbeschermingsinformatie:
  • Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php; Meer informatie over gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http: //www.facebook. com / over / privacy / uw-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, VS; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  • Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Californi√ę 94103, VS; https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  • Xing AG, G√§nsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.
  • T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Duitsland; https://t3n.de/store/page/datenschutz.
  • LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, VS; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  • Flattr Network Ltd. gevestigd op 2nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, Londen, Middlesex, Engeland, EC1R 5DF, Verenigd Koninkrijk; https: // flattr. com / privacy.]

Informatie over het gebruik van cookies

 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
  We gebruiken cookies op verschillende pagina's om het gebruik van bepaalde functies van onze website mogelijk te maken. Zogenaamde 'cookies' zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer kan opslaan. Deze tekstbestanden bevatten een karakteristieke reeks tekens waarmee de browser uniek kan worden ge√Įdentificeerd wanneer u onze website opnieuw bezoekt.Het proces van het opslaan van een cookiebestand wordt ook wel 'een cookie instellen' genoemd.
 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Art. 6 lid 1 lit. f AVG (gerechtvaardigd belang). Ons legitieme belang ligt in het behoud van de volledige functionaliteit van onze website, het vergroten van de bruikbaarheid en het mogelijk maken van een meer ge√Įndividualiseerde benadering van klanten. Het identificeren van individuele sitebezoekers met behulp van cookietechnologie is voor ons alleen mogelijk als de sitebezoeker ons vooraf op basis van afzonderlijke toestemming overeenkomstige persoonsgegevens heeft verstrekt.
 • Doel van de gegevensverwerking
  De cookies worden door onze website geplaatst om de volledige functionaliteit van onze website te behouden en de bruikbaarheid te verbeteren. Bovendien stelt de cookietechnologie ons in staat om individuele bezoekers te herkennen aan de hand van pseudoniemen, bijvoorbeeld elke individuele ID, zodat we meer individuele diensten kunnen aanbieden.
 • Duur van opslag
  Onze cookies worden opgeslagen totdat ze in uw browser worden verwijderd of, als het een sessiecookie is, totdat de sessie is verlopen.
 • Oppositie en verwijderingsoptie
  U kunt uw browser zo instellen dat u in het algemeen het plaatsen van cookies verhindert, er alleen over ge√Įnformeerd wordt, per geval beslist over de acceptatie van cookies: of de acceptatie van cookies in principe accepteert. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om te herkennen dat uw pc al een verbinding heeft met onze website (permanente cookies) of om recent bekeken aanbiedingen op te slaan (sessiecookies). We gebruiken cookies om u meer gebruikersgemak te bieden. Om onze gemaksfuncties te gebruiken, raden we u aan cookies voor onze website toe te staan.
  De opties voor bezwaar en verwijdering zijn verder gebaseerd op de algemene bepalingen over het recht van bezwaar en het recht op verwijdering volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming die hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

 

Plug-ins en ingebedde functies en inhoud

We nemen functionele en inhoudelijke elementen op in ons online aanbod die worden verkregen van de servers van hun respectievelijke providers (hierna "externe providers" genoemd). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of social media buttons zijn, maar ook bijdragen (hierna uniform "content" genoemd).

De integratie veronderstelt altijd dat de externe leveranciers van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, aangezien ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de weergave van deze inhoud of functies. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Externe providers kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "webbakens" genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De ‚Äúpixeltags‚ÄĚ kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en bevat onder meer technische informatie over de browser en het besturingssysteem, de websites waarnaar verwezen wordt, het tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod. , evenals gekoppeld zijn aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen:¬†Als we gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe providers, is toestemming de wettelijke basis voor het verwerken van gegevens. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in effici√ęnte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In dit verband willen wij uw aandacht vestigen op de informatie over het gebruik van cookies in deze privacyverklaring.

 • Verwerkte gegevenstypen:¬†Gebruiksgegevens (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta- / communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP-adressen), locatiegegevens (gegevens die de locatie van het apparaat van een eindgebruiker aangeven), inventarisgegevens (bijv. Namen, adressen ), Contactgegevens (bijv. E-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. Tekstinvoer, foto's, video's).
 • Betrokken mensen:¬†Gebruikers (bijv. Websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van verwerking:¬†Terbeschikkingstelling van ons onlineaanbod en gebruiksvriendelijkheid, contractuele diensten en diensten, veiligheidsmaatregelen, administratie en beantwoorden van vragen.
 • Legale basis:¬†Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG), toestemming (art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG), nakoming van contracten en precontractuele vragen (art. 6 lid. 1 S. 1 lit. b.DSGVO).

Gebruikte services en serviceproviders:

 • Google-lettertypen:¬†We integreren de lettertypen ("Google Fonts") van de aanbieder Google, waarbij de gebruikersgegevens uitsluitend worden gebruikt om de lettertypen in de browser van de gebruiker weer te geven. De integratie is gebaseerd op onze legitieme belangen bij een technisch veilig, onderhoudsvrij en effici√ęnt gebruik van lettertypen, hun uniforme weergave en rekening houdend met mogelijke licentiebeperkingen voor hun integratie. Serviceprovider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website:¬†https://fonts.google.com/; Gegevensbescherming:¬†https://policies.google.com/privacy.
 • Google Maps:¬†We integreren de kaarten van de "Google Maps" -service van Google. De verwerkte gegevens kunnen in het bijzonder de IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal in de context van de instellingen van hun mobiele apparaten); Serviceprovider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website:¬†https://cloud.google.com/maps-platform; Gegevensbescherming:¬†https://policies.google.com/privacy; Oppositie-optie (opt-out): Opt-out plug-in:¬†https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Instellingen voor het weergeven van advertenties:¬†https://adssettings.google.com/authenticated.
 • OpenStreetMap:¬†We integreren de kaarten van de "OpenStreetMap" -dienst, die worden aangeboden door de OpenStreetMap Foundation (OSMF) op basis van de Open Data Commons Open Database License (ODbL). De gebruikersgegevens worden door OpenStreetMap uitsluitend gebruikt om de kaartfuncties weer te geven en om de geselecteerde instellingen tijdelijk op te slaan. Deze gegevens kunnen met name de IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal in het kader van de instellingen van hun mobiele apparaten). Serviceprovider: OpenStreetMap Foundation (OSMF); Website:¬†https://www.openstreetmap.de; Gegevensbescherming:¬†https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.
 • Youtube filmpjes:¬†Video-inhoud; Serviceprovider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website:¬†https://www.youtube.com; Gegevensbescherming:¬†https://policies.google.com/privacy; Oppositie-optie (opt-out): Opt-out plug-in:¬†https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Instellingen voor het weergeven van advertenties:¬†https://adssettings.google.com/authenticated.

Verwijderen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd in overeenstemming met de wettelijke vereisten zodra de toestemming voor verwerking wordt ingetrokken of andere toestemmingen niet langer van toepassing zijn (bijv. Als het doel van de verwerking van deze gegevens niet langer van toepassing is of niet vereist is voor de doel).

Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt tot deze doeleinden. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerci√ęle of fiscale redenen moeten worden bewaard of waarvan de opslag noodzakelijk is om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

Meer informatie over het verwijderen van persoonlijke gegevens vindt u ook in de individuele gegevensbeschermingsinformatie van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Gegevensbeveiliging en gegevensbescherming, communicatie per e-mail

Uw persoonsgegevens worden tijdens het verzamelen, opslaan en verwerken beschermd door technische en organisatorische maatregelen zodat deze niet toegankelijk zijn voor derden. In het geval van niet-versleutelde communicatie per e-mail, kunnen we geen volledige gegevensbeveiliging garanderen op het transmissiepad naar onze IT-systemen, daarom raden we gecodeerde communicatie of de post aan voor informatie met een hoge mate van vertrouwelijkheid.

Intrekking van toestemming - gegevensinformatie en wijzigingsverzoeken - verwijdering en blokkering van gegevens

Een keer per jaar heeft u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en het recht om uw gegevens op elk moment te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Uw gegevens worden op eerste verzoek door ons verwijderd, tenzij er wettelijk anders is bepaald. De toestemming die u ons heeft gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken, kunt u te allen tijde intrekken. Verzoeken om informatie, verwijdering en correctie van uw gegevens, evenals suggesties kunt u te allen tijde naar het volgende adres sturen:

upmesh UG (beperkte aansprakelijkheid) 
Ignatz-Wiemeler-Str. 22e
49477 Ibbenbueren 
E-mail: moin@upmesh.de
Telefoon: (0 54 51) 59 33-60

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 I AVG

Als u vermoedt dat uw gegevens aan onze zijde onrechtmatig worden verwerkt, kunt u uiteraard te allen tijde gerechtelijke opheldering van het probleem bewerkstelligen. Desondanks heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit. U hebt het recht om een klacht in te dienen in de EU-lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek en / of de plaats van de vermeende inbreuk, dwz u kunt de toezichthoudende autoriteit kiezen waarbij u zich op de bovengenoemde locaties wendt . De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, zal u vervolgens informeren over de status en resultaten van uw inschrijving, inclusief de mogelijkheid van een gerechtelijke procedure in overeenstemming met artikel 78 AVG.

 

Gemaakt door:

© IT advocatenkantoor DURY - www.dury.de

© Website-Check GmbH - www.website-check.de

Ondersteuning

nl_NL